KALİTE POLİTİKAMIZ
Kalite Politikamız;

Ulusal ve uluslararası standartlara, gelişen teknolojik şartlara ve müşteri taleplerine uygun; kalite düzeyini sürekli yükselterek servis hizmetinin sağlanması.

Talep edilen yüksek kaliteli ürünlerin her türlü piyasa rekabet koşullarında müşteriye zamanında ve eksiksiz sunulması,

Ürün ve süreçlerin sürekli iyileştirme ilkesi ile kalite seviyesinin yükseltilmesi ve bu doğrultuda kalite güvence sisteminin sürekli gözden geçirilerek kontrol altında tutulması,

Çalışanlarımızın kalite politikası ve kalite bilinci ile sürekli eğitilmesi, motive edilmesi ve faaliyetlere katılımlarının sağlanması,

Organizasyonumuzun çevre ve iş sağlığı güvenliği ile uyumlu olması, bu çerçevede bütün tedbirlerin alınmasıdır.

Hedefimiz, kaliteyi bir amaç olarak benimseyip kalitenin kontrolünü değil, üretimi ve sürekliliğini sağlamaktır. Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır.