EVRAK DÜZENLEME VE TAKİBİ
1. PROFORMA FATURA (Proforma Invoice)

Satıcı tarafından düzenlenen ve alıcıya gönderilen bir tür satış teklifidir. Satın alınması talep edilen mal veya hizmetin adı, birim fiyatı, bu fiyatın hangi süre için geçerli olduğu, ödeme şartları, teslim şekli v.b bilgileri içerir.

2. TiCARi FATURA (Commercial Invoice)

Satıcı tarafından alıcı adına tanzim edilen, mal veya hizmetin satıldığını gösteren bir belgedir. Aşağıdaki hususları içerir;

a. Düzenlendiği dilde “fatura” başlığı,
b. Satıcı ve alıcı firmanın ticari ismi / unvanı, adresi, kaşesi, imzası,
c. Faturanın düzenlenme tarihi ve numarası,
d. Malın tanımı,
e. Birim fiyatı ve toplam fiyatı,
f. Teslim şekli (Incoterm)
g. Ödeme şekli,
h. Malın ağırlığı ve miktarı