NASIL İHRACATÇI OLUNUR?
İhracat (dış satım), bir ülkede üretilen malın veya hizmetin diğer ülkeye satılmasına denir. Malı satan ülke ihracat işlemi yaparken, malı alan ülke de aynı anda ithalat işlemi yapmış olur. İthalat sözcüğü, Arapça χrc kökünden gelen iχrāc إخراج “dışarı çıkarma” sözcüğünden alıntıdır.

İhracatı Kim Yapabilir?

İhracatı işlemini yapan oluşumlar, üç farklı biçimde karşımıza çıkabilir:

  - İhraç edilen malın özelliğine göre ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan kişiler,
  - Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler,
  - Tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar.

İhracat, resmi olarak ihracat mevzuatı ve gümrük mevzuatına uymak zorundadır. Ülkemizi örnek alırsak, bir malın Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması bir ihracat eylemidir.

İhracatta Gümrük İşlemleri

Temsil: İhracatçı firmalar, gümrük beyanname işlerini kendileri yapabileceği gibi bir gümrük müşaviri aracılığı da kullanabilirler. Türkiye genelinde, beyanname işlemlerin çoğunu yapan gümrük müşavirleri, gümrükleme, lojistik, danışmanlık konularında da hizmet verirler.

Beyan: İhracat rejimine göre ihraç eşyasının gümrük idaresine beyan edilmesi zorunludur. İhracat için gerekli olan diğer belgelere eklenen gümrük beyannamesi, ihracatçı birliklerine onaylatıldıktan sonra gümrük idaresine başvurulur.

Onay: Gümrük beyannamesinin onaylanması için ihraç edilecek eşyanın muayenesi hazir olmalıdır. Hazırlıklar tamamlanınca ekli belgeler ile beraber gümrük beyannamesi gümrük idaresine sunulur. Onay memuru tum belgeleri inceler ve sonucunda bir sorun tespit etmez ise bilgisayar sistemi üzerinden onayı verir. Onay memuru ayrıca kağıt örneğini de imzalayıp mühürler ve işlemi tamamlar.

Muayene: Gelişmiş bilgisayar sistemleri ihracata konu eşyanın hangi muayene memuru ve nasil muayene edileceğini belirler. Daha sonra kirmizi, sari, mavi, yesil hatlar olarak farkli sekillerde muayene islemi yapilir.

Fiili İhracat: Muayene sonucu olumlu olan gümrük eşyasının durumu beyanname üzerine işlenir ve eşyanın çıkışına izin verilir. Eşyanın ülkeden çıkışı ile fiili ihracat gerçekleşmiş olur.