İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
 • Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration)

 • Fatura ( Invoice )

 • Menşe Şahadetnamesi (Certificate of Origin)

 • A.TR Dolaşım Belgesi (A.TR Movement Certificate)

 • EUR.1 Dolaşım Sertifikası (EUR.1 Movement Certificate)

 • Kontrol Belgesi (Contformity Certifıcate)

 • ATA Karnesi (ATA Carnet)

 • Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)

 • Konşimento, Taşıma Belgeleri (Bill of Lading, Transport Documents)

 • Çeki Listesi (Weight Note)

 • Koli Listesi (Packing List)

 • Döviz Alım Belgesi (DAB)

 • Diğer Belgeler